مرغ و جوجه هاش در دفینه یابی

IMG_20190721_104045
اگر یک جوجه در زیر بال سمت راست مرغ باشد، طرف سنگ نگاره بررسی نمی شود. در طرف دیگرش (پشتش) در کنار و یا زیر سنگ ، مزاری وجود خواهد داشت. سربار ندارد. فقط باید به مزار نگاه شود.
جوجه هست و مرغ نیست :دنبال مرغ نباید بود. چون خود سنگ مرغ می باشد. زیر سنگ های پراکنده شده که ثابت به نظر می رسند ولی ثابت نیستند و توسط یکی دو نفر بلند میشود، دفینه وجود دارد. باید به اینها دقت کرد.
انسانی که به مرغی غذا می دهد :انسان در اصل به شکل سنگی در نزدیکی، که بالای آن تیز بوده و پایینش پهن تر است؛ می باشد. با یک نگاه دقیق میتوان دید که این تخته سنگ درحال غذا ریختن برای مرغ می باشد. در اینجا یک بررسی دقیق نیاز است. به تعداد جوجه هایی که انسان غذا می دهد، در اطراف نشانه سنگ های کوچک خوابیده روی زمین وجود دارد. اینها به جوجه شباهت داده می شوند. پول در زیر این سنگ ها می باشد.
مرغ جوجه دار داخل غار معنای دیگری می دهد، ورودی اینگونه غارها در خارج می باشد. همانگونه که در ورودی قفس های امروزی را مشاهده می کنید، قفس در پایین درب ورودی بزرگ که برای ورود انسان ساخته شده می باشد و یا در کنار آن درپوش کوچکی می باشد. اگر در غار نیز مرغ و جوجه وجود داشته باشد، این منطق از ذهن بیرون نخواهد رفت.این امانت
داخل غار می باشد. چون لانه ی مرغ درون قفس در گوشه می باشد. پول اینجا نیز همین طور می باشد. ولی ممکن است عمقش بیشتر باشد. (حدود 2 متر)
اگر داخل غار در کنار مرغ یک و یا چند جوجه وجود داشته باشد، و اگر یکی از اینها سرش را به عقب برگردانده باشد، این صد در صد ورودی غار دوم را نشان می دهد. در این صورت جهت نگاه مرغ بررسی نمی شود. برای پیدا کردن ورودی غار دوم میتوان یک حکاکی کانال آب را پیدا کرد. دیواره های غار باید با دقت بررسی شود. و کوچکترین جزئیات نیز نباید از چشم دور بماند. این نوع ورودی ها به دو شکل هستند اولی با استفاده از ساروج است اگر اینطور باشد با یک توضیح کار خواننده را راحت کنیم : برای تشخیص دیوارهای ساروجی از دیوارهای سنگی می توان از چکش استفاده کرد. چکش نباید آهنی باشد، چکش چوبی یا پلاستیکی (پتک کوچک) باید استفاده شود. چون اگر بر روی دیوار سنگی و ساروجی ضربه زده شود، صدایی که در می آورند کاملا متفاوت خواهد بود. بهترین حالت استفاده از یک چکش چوبی ویا پلاستیکی می باشد. دومی نیز سنگ هایی به بزرگی مشت می باشند، که با مخلوطی شبیه به ملات پوشیده شده و روی آن نیز با ساروج پوشانده شده است و به شکل و رنگ دیواره های غار در آمده است. اینجا هم با توجه به نشانه ها حرکت کرده و باید ورودی ساروجی را پیدا کرد. این هم عموما مثل کانال آب بوده و به عرض 1 الی 2 انگشت، نقطه شروع و یا پایان از نوار حک شده می باشد. این، برای کاوش درون غار می باشد. برای پیدا کردن ورودی بیرونی نیز باید به همان روش استفاده کرد. غاری که اگر داخلش آب ریخته شود، گویا جاری خواهد شد، یک آبراهه بیرونی درب خارجی را به ما خواهد داد. این حکاکی ها گاها ممکن است چنگال مانند باشند.
بهترین راه این است که، اگر این چنین آبراهه ایی پیدا شود، از بالاترین نقطه اش به آرامی و به میزان مناسب آب ریخته، آب را تعقیب کرده و راه پیدا می شود.تعقیب چشمی ممکن است گمراه کننده باشد، چون راه آب، به صورت ارادی، در دامنه های پایین تر، شاخه دار شده، و ظاهر گول زننده ای پیدا کرده است. ولی آب راه واقعی را پیدا کرده و ورودی را به ما نشان خواهد داد.
اگر مرغی در پشتش جوجه حمل کند :به سر جوجه دقت می شود که آیا برگشته یا نه، اگر نباشد، در جهت مقابل و کمتر از 50 متر، باید به دنبال سنگی بود که به شکل سر مرغ یا مرغ کامل می باشد. اگر سرش به عقب و یا کنار چرخیده باشد، در همان جهت به همان شکل گفته شده بررسی انجام میشود.درمورد مرغ و جوجه این اطلاعات را نیز مد نظر داشته باشید:
در جوجه روی پشت مرغ مژده می تواند باشد.
در جوجه پشت مرغ می تواند نسخه باشد.
اگر اطراف مرغ و جوجه روی پشتش، خیس شود، ممکن است نشانه های اضافی به میان آید
که در هنگام خشکی دیده نمی شدند.
اگر مرغی که 7 جوجه دارد، کاکل داشته باشد، در 2 الی 2.5 متری اش می تواند مژده ایی داشته باشد.
پول مرغ 7 جوجه، 7 عدد می باشد. و یا در اطراف، زیر تخته سنگی با مقیاس بزرگ روی زمین؛ که 3 الی 5 نفری می توان آن را بلند کرد پخش شده است. این منطق با توجه به اقوام مختلف متغیر می باشد.
نماد مرغ و جوجه ها در کنار زمین های کشاورزی صاف و در روی صخره می باشد.
نوک بالایی مرغ دراز و پایینی کوتاه باشد، امانت در جهت نگاه مرغ،(کمتر از 50 متر)می باشد. و اگر نوک پایینی بلند و بالایی کوتاه باشد، در جهت مخالف نگاهش و در کمتر از 50 متری می باشد.
مرغی که سرش بریده شده است باید در 15 متری اطراف نشانه و در آن منطقه کاوش انجام داد…
جمع اوری: تجربیات استاد سلطان
🆔 @AsrareTamaddon

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *