الاغ در دفینه یابی

IMG_20190715_152526
حیوان بارکش و نجیب و بیش از اندازه خود بار حمل میکند پس مکانی که در آن از آثار الاغ استفاده شده است میتواند دارای دفینه ی ارزشمندی باشد و یکی از آثارھای مھم دولتی آن زمان بوده و حتی در کاروانھا ھم از آن استفاده میشده اگر این آثار به صورت تندیس باشد مرتبط با دفینه ی دولتی است که به محل سفید خانه اشاره میکند و معمولا پشت آن مھر وزیری خورده ولیی اگر الاغ حجاری باشد مربوط به بار کاروان است و محل قرار گیری بار کاروانی با دولتی متفاوت است . باری که مختص به کاروان است در اطراف خود الاغ جاسازی شده و معمولا وقتیی کاروانھا برای استراحت توقف میکردند .بار الاغ که در خورجین قرار داشت را در قسمت پھلوی الاغ میگذاشتند….
برای دانستن جای دقیق نماد و نشانه در کنار سنگ حجاری شده دنبال برآمدگی یا فرورفتگی و یا حتی سنگی متفاوت باشیم. به علائم ریز توجه شود به مسیر دهنده ها و متراژ دهنده ها….
تندیس الاغ…
 اگر الاغ مورد نظر به صورت تندیس بود باید در روبری آن دنبال تل خاکی و یا صخره سنگ یکپارچه بزرگ باشید دفینه درون تل یا غار پلمپ شده محفوظ است…
در نظر داشته باشید الاغ نمادی مقدس نیز به حساب میاد…
 در محل یافت نشانه الاغ و در اراضی صاف یک قبرستان وجود دارد. با توجه به نشانه های کنارش نیز معنایش قابل تغییر است.
سنگ قرمز و خاک قرمز از مهمترین آنهاست. جای این علایم در قسمت جلوی الاغ، به طرف جلوی الاغ جایی که درخت کهنسال وجود دارد، خاک قرمز بوده ویا هر 7 قدمی یک سنگی می باشد که مکان اصلی آنجاست. ممکن است دفینه بیش از یکی نیز باشد. آن چیزی که باید دقت کنیم این است که ، این نشانه باید روی صخره باشد نه روی زمین، و پای چپش باید جلو باشد و ممکن است در حالت ایستاده باشد ولی اگر پای راست جلو باشد نشانه دفینه نمی باشد.نشانه الاغ با شمشیر هم می تواند باشد. این سمبل نشان دهنده قبر شخصی است که طرز استفاده از شمشیر را می دانسته و همچنین به کار کشاورزی مشغول بوده است. قبر در جهت سر شمشیر و یا در جای دیگری در همان نزدیکی قرار دارد.
جمع اوری: تجربیات سلطان سلاطین

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *