خمره های خالی در زمین

IMG_20190711_225859
خمره های خالی…
وجود خمره خالی در زیر زمین ارتباط با دفینه ندارد و در بعضی موارد بسیار خطرناک هم میتواند باشد. بعضی از این ظروف خالی میتواند بر اثر تخریب بنا زیر اوار قرار گرفته باشد. یا به صورت اتفاقی داخل چاه و چاله به فراموشی سپرده شده و یا در قبور گبری به عنوان ظروف آب و غذای متوفی و یا سمی و  کثیف بوده و آنها را چال کرده اند. وجود این چیز ها زیر زمین ارتباط با دفینه ندارد و دنبال این نباشید خمره سرش کدوم طرف هست و …این حرفها که مدعی وجود بار هست از کتابهای ترکی آب میخورد و اعتباری ندارد. بارها گفتیم و باز میگوییم علامتهای دفینه روی زمین قرار دارند نه زیر زمین
در نطر بگیر خمره با کوزه فرق داره این مبحث برای خمره های خالی درون زمین بود.
باارزوی موفقیت برای شما عزیزان نوشته شده از روی تجربیات استاد سلطان