نعل در دفینه یابی

IMG_20190718_151030
نعل اسب یکی از نمادهای دفینه است اما به چند صورت دیده شده است.
۱:نعل بصورت تکی
۲:نعل بصورت جفت
۳:نعل بصورت جفت ولی پشت سرهم یا متوالی
۴:قسمتی از نعل بصورت عمیقتر باشد
۵:نعل اسب بصورت زیارتگاه در آمده و اسمی همانند (جاپا دولدول یا دولدوله پا،یا اسم هایی که به اسبهای امامان منصوب شده باشد)
در گذشته و حتی امروزه به عقیده بسیاری از افراد نعل اسب خوش اقبالی و خوش یمنی می آورد و آن را جلوی درب ورودی منزل یا مغازه خود روی زمین نصب میکردند و بعضیها نیز آن را بطوری که دهانه اش به بالا باشد آویزان میکردند و بر این باور بودند که خوش یمنی اینگونه وارد میشود و بد یمنی خارج میگردد و اگر کسی نعل اسب را بصورت اشتباه وارونه قرار میداده بدبختی همراه میآورده.
نعل اسب در دفینه گذاری نیز همین حالت ها را بهمراه داشته است یعنی نماد نعل اسب هم برای مقبره(بد یمنی) و هم برای دفینه ها(خوش یمنی) بکار برده شده است.
اگر نعل بصورت تکی حک شده است باید روبروی دهانه نعل تپه باشد که آنجا مقبره باشد به همراه اموال و هدایای فرد مدفون و اگر تپه نبود روبروی نشانه نعل دنبال غار باشید که دفینه آنجاست
اگر نعل اسب بصورت جفت باشد یعنی اینکه دفینه دقیقا زیر سنگ است و در عمق کم.
اگر نشانه نعل بصورت جفت ولی متوالی بود یعنی اینکه دو گز در راستای خمیدگی نعل قدم بردارید دفینه آنجاست
اگرقسمتی از نشانه نعل عمیق تر باشد یعنی اینکه دفینه زیر خود سنگ است ولی در عمق بالاتر از یک متر
اگر نشانه نعل بصورت زیارتگاه در آمده باشد به طور یقین زیر سنگ و در اطراف سنگ دفینه است.
توجه داشته باشید که نماد نعل اسب را با ثم اسب یا علامت امگای یونانی اشتباه نگیرید.نماد نعل اسب را نگاه کنید باید جای میخ ها هم دیده شود.اگر جای میخ نداشته باشد نشانه نعل نیست.
گاها در این نماد تعداد جای میخ ها به یک قدم تفسیر میشود یعنی اگر نشان نعل اسب جای شش میخ داشته باشد شما باید شش قدم جلوتر را بکاوید.و در اکثر مواقع هم روبروی دهانه نعل اسب یا تپه است یا غار، که این دو خود حائز اهمیت میباشند.توجه داشته باشید که نشانه نباید روی سنگی باشد که قابل جابجایی است چون در آنصورت اگر سنگ جابجا شده باشد حفاری به مشکل برخواهد خورد و موضوع آخر اینکه بار دفینه نعل اسب بیشتر خمره سکه است.موفق باشید.
جمع اوری: تجارب سلطان سلاطین
🆔 @AsrareTamaddon

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *